Kurumsal

KVKK ve Çerez Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması, Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi için büyük önem arz etmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik, genelge, yönergelere uygunluğunu sağlamak, şirketi bir bütün olarak KVKK mevzuatına uyumlu hale getirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır. Ayrıca işbu Politika ile kişisel veri işleme, saklama ve güvenliğini sağlama süreçlerinin ilke, usul ve esasları belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Çerez (cookie) Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez (cookie) Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmekte olan kişisel veri saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İşletmemiz; Hukuka uygun misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; hastalar , refakatçiler, personeller, personel adayları ve hizmet verenlere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

E-Posta İletişimi Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

E-Posta İletişimi Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Görüş ve Öneri Formu Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Görüş ve Öneri Formu Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Randevu Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Randevu Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Hasta Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni,Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hasta Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Hizmet veren Gerçek Kişi Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hizmet veren Gerçek Kişi Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İletişim Formu Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Kamera Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından güvenlik kameraları ile elde edilen gerçek kişilere ait görüntülerden oluşan kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kamera Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Telefonla İletişim Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu olarak telefon görüşmesi vasıtasıyla elde edilen kimlik ve iletişim verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Telefonla İletişim Aydınlatma Metni ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

Güneydoğu Anadolu Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi işlediği özel nitelikli kişisel verilerin korunması noktasında son derece hassas davranmaktadır. İşbu politika, elde edilen özel nitelikli kişisel verilerin Kanun’un 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hükmüne istinaden alınan güvenlik önlemlerinin açıklanması ve bu kapsamda usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ile alakalı KVKK dokümanına bu link'ten ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Her türlü soru, görüş, önerilerinizi bize iletebilirsiniz.